Showrooming er blevet en udpræget handelsform i den nu så digitale verden. I alt sin enkelthed går showrooming ud på at kunderne møder op i den fysiske butik for at se eller afprøve produktet, hvorefter de går hjem på internettet og bestiller varen.   

Dette er noget de fleste detailhandlere kender til og som mange ser som en stor trussel for omsætning i de fysiske butikker. Kunderne er blevet eksperter da mange undersøger pris og funktioner inden der foretages et køb, hvilket kan ske hjemmefra eller i butikken via deres smartphones. Med det store udbud af produkter i dag føler vi en trang til at undersøge om vi nu også får købt det rigtige produkt som dækker netop vores behov. Dette kan være i form af brugervenlighed, funktionerne i produktet men også den statussymbolik som et produkt kan have. For at få bekræftet at produktet er det rigtige, vælger mange kunder også at besøge den fysiske butik for at se produktet og få en kyndig vejledning. Her vil kunderne gernehave bekræfter at deres egen research var veludført og at de nu står med det “rigtige” produkt i hænderne.

Denne købsadfærdssituation sætter store krav til personalet, da kunderne forventer kvalificeret service. Hvis kunden får følelsen af at vide mere om produktet end personalet bliver det ofte så stort et irritationselement at kunden forlader butikken uden at købe produktet. Netop manglende viden, service eller produktudvalg er ofte grunden til at kunden går tomhændet igen.    

Antallet af showroomere vil kun stige og derfor er man som detailhandler nødt til at overveje hvordan man vil håndtere dem.    
I dag er det stadig en relativ lav andel der showroomer set i forhold til butikkens samlede omsætning. Netop derfor er det vigtigt at man allerede nu begynder at overveje hvordan man som detailhandler ønsker at imødekomme showroomerne inden det bliver for sent. Som detailhandler ved man at showroomerne er interesseret i produkterne de undersøger og som de bliver rådgivet omkring - derfor er chancen for et salg også større end til en anden tilfældig kunde. Her kan ekstra gode salgsevner, en god pris eller ekstra service medføre et salg.
Man kan sagtens få noget positivt ud af at have besøg af showroomerne, da 58 procent af dem er på sociale netværk minimum en gang hver dag og halvdelen af dem skriver positive anmeldelser og spreder de gode nyheder. Dermed kan de være med til at skabe en øget interesse i butikken - også selvom showroomeren måske ikke selv endte med at købe varen i butikken. 

En showroomer har ikke altid fokus på pris som mange ellers tror. Kvaliteten af produkter, service omkring produkter og pakkeløsninger kan flytte fokus fra prisen. Mere end halvdelen af showroomere er interesseret i at handle i butikken, hvis de finder brugbar information i butikken via deres mobiltelefon eller via tablets stillet til rådighed i butikken. 

Årsagerne til atshowroomerne handler i butikken, er følgende:

  • 59 procent skal bruge varerne med det samme
  • 53 procent ville ikke vente på levering fra et online køb
  • 52 procent fandt det nemmere selv at købe produktet og tage det med hjem med det samme. 
  • 48 procent var mere interesserede i at købe varer i en fysisk butik, hvor de var medlemmer af en kundeklub, end online - også selvom prisen er lavere på nettet. 

I stedet for at se showroomere som en trussel for detailhandlen, så se dem som en chance for at øge salget, hvilket er muligt hvis man griber det rigtigt an. 

Der er forskellige måder at håndtere showroomerne på. Som eksempler kan prismatch, privat label, loyalitetsprogrammer, eftersagsservice og oplevelser fremhæves. Sidstnævnte, altså oplevelser, er det som vi kan hjælpe med hos Risom Design. 

De fysiske butikker har som nævnt tidligere den fordel at de har kunden på stedet og derfor kan give en god oplevelse og service. Den gode oplevelse skabes bedst hvis indretningen og rammerne i butikken er indbydende og skaber en helhed omkring produkterne som tilbydes. Det handler ikke længere om kun at lange produkter over disken. Personalet skal i højere grad agerer som rådgivere i lækre rammer hvor kunderne har lyst til at tilbringe deres tid. Detailhandlerne skal have noget som trækker kunderne ned i butikken og en god ide kunne her være at lave lidt småindretninger eller udstillinger om løbende, så kunden får en ny oplevelse hver gang de kommer i butikken.

Der er flere årsager til at showroomerne handler i butikken. Den mest hyppige grund er at kunden skal bruge varerne med det samme og ikke vil vente med levering fra et online køb. Nogle kunder finder det nemmere da de kan se og røre ved produktet og kan tage det med hjem med det samme. Kunder som er medlem af en kundeklub er mere trofaste og tænker ikke så meget på pris, da de får et tilknytningsforhold til butikken.